GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Mikaramar Goltizuru
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 1 April 2014
Pages: 55
PDF File Size: 19.53 Mb
ePub File Size: 19.55 Mb
ISBN: 534-8-60074-662-9
Downloads: 44518
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mogal

Vidimo ga te godine kao saradnika asopisa Otadbina, koji ureuje dr Vladan orevi. Pripovetku Zloslutni broj, koju je pisao u vidu anegdotoke humoreske, razvio je u pozorini komad Podvalu.

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Radnju, meutim, nije umeo dramski da uoblii, pa se u dramama osea nedostatak zbivanja na pozornici, iako su dijalozi raeni sa izuzetnom sveinom i jasnoom. Svestan svih mana, a i svih nesrea koje su zadesile seljake, on nije zanemario ni srene, lepe trenutke porodinog ivota. Sa ruskog on poinje prevoditi jo Aktivan uesnik u pokretu Svetozara Markovia, Glii je nastupio u duhu njegovoga revolucionarnog programa kao smioni kritiar tadanjeg srpskog drutva.

U dva maha bio je urednik zvaninih Srpskih novina. Kapetan je sa svojim “vernim ukom” obiao i ostala sela u svome srezu ukupno pedeset i etiri. Ovom epizodnom situacijom je prikazana korumpiranost predstavnika vlasti, od onih najviih po rangu, do onih najniih pandura. Skroman inicijator celog jednog novog pokreta, koji e biti od neposrednoga uticaja na mlae pisce osamdesetih godina; vedar, zanimljiv i simpatian pisac; prevodilac retkih sposobnosti i velike radne snage; majstor u srpskom jeziku Glii, iako ne ide u pisce prvoga reda, jedan je od onih pisaca koji ine osnovu i snagu jedne knjievnosti.

  GIGASET A245 ANLEITUNG PDF

Milovan Glii Poruka od: Kritiki odnos prema stvarnosti, savremenost tematike, prikazivanje tipova drutvenog ivota, daju mu obeleja izrazitog realiste. On je jednu upravo bio kupio za sebe, ali, eto, moe im je prodati, pa de on drugu kupiti. It represents the soul of the vampire which remains undestroyed.

U nekim pripovetkama Glii koristi prie o “neistim silama” kao elemenat u slikanju seoskih naravi, shvatanja i obiaja. Donosila se slika lgava Natalije, znak vernosti i odanosti dinastiji. Docnije je bio ef korektora Dravne tamparije, zatim dramaturg Srpskog Narodnog Pozorita, na kome je poloaju dugo i uspjeno radio. Prilino je apstraktan jer pisac nije dao ni njegov potret pa italac nema nikakvih pojedinosti od kojih bi poao u zamiljanju izgleda ovakvog junaka.

Domadin David Uzlovi je “izuio ono malo osnovne kole”, “izui u prste sve zakone i polone i odrene”, “stee neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime ekati svoje znance i prijatelje”.

On ih upozorava da kapetan ne prima nikakav “mito”, glaava mu mogu pokloniti neto za decu, kao na primer, glavu edera. Kada su sva sela obili, kapetan je nastavio rad u kancelariji, a uka je glavu edera drao u svom sobiku i svakom seljaku, koji je s nekom molbom dolazio escera kapetana, prodavao glavu edera.

MILOVAN GLII

Milan Pesic rated it really liked it Feb 17, U Glavi eera zelena je seoski pisar, ata, David Uzlovi. Ta priina nalazi glavu edera u torbi, koju je Radan kupio po kapetanovoj narudbi, i od nje odlomi komad kikodudi se.

Everybody thinks it’s all over now, but in the end — the real horrors await Strahinya during his wedding night. Dela ti, Dao, da mi njemu ba dreknemo, najbolje de biti. Ovo je tana slika vremena: Gotovo uvek je poneko u Gliievim humoristikim anegdotama nadmudren ili nasamaren. Urednitvo na jednom mestu objavljuje ove retke, koji prikazuju smer asopisa: Thanks for telling us about the problem.

  EL CUADERNO DE TRIGORIN PDF

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera (Book, ) []

The collections are, among others, his popular humorous and satirical stories: U svojim pripovetkama i komedijama Glii je nastojao da to vernije prikae stvarnost tadanjeg naeg sela. Udovica Miona, kojoj je mu poginuo u ratu, mui se sama da izvede decu na put. U njima tinja otpor, koji ponekad i snano provali. U Podvali je sebi stavio za zadatak neto vie od obine ale i zabave; tu je ivo i konkretno prikazao ono to je razvijao u svojim pripovetkama: Refresh and try again.

Freakylinks

Stari duh patrijarhalne kulture izgledao mu je nesravnjeno vii od tadanjeg vizantijsko-cincarskog duha naih varoi. Nasuprot njemu, seljak Radan deluje svee, bistro i otresito; ume da proceni s kim ima posla, ume duhovito da odgovori. Meu njima je najupeatljivije dat lik seoskog gazde zelenaa.

Gazda Raka, bogati seoski dimrija i matori udovac, dvostruko je dosadio svojim komijama: Iz Istorije nove srpske knjievnosti Jovan SkerliNaslov: Ali glavna knjievna zasluga njegova jeste to je u srpskoj knjievnosti zasnovao realistiku pripovetku iz seoskog ivota. Similar Items Related Subjects: Tu je otrica duha pala na takozvane “drvene” advokate.

Poetak toga kazivanja sasvim je u duhu tadanjih prilika: Dok su uka i Pajo razgovarali, u kafanu je uao osuenik i, videvi uku, pitao za svoju decu. U njima otkrivamo jedan osoben tip anegdote, karakteristian za Gliiev zaviaj, podvalu. Return to Book Page.