HALIDIYE RISALESI PDF

Şemsü's-Şümus: Güneşler güneşi: Mecd-i talid, Halidiye risalesi, Adab-ı mürid tercümesi. Front Cover. Hâlid Bagdâdee. Kitsan Yayınları, - Sufism - By: Muhammad ibn ʻAli ibn Zayn al-ʻĀbidīn, fl. Published: (); Tercüme-i…